İTÜ KUZEY KIBRIS

DEĞERLERİMİZ

 • Çağın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilecek becerilerle donanmış, başarılı ve lider öğrenciler yetiştirmek,
 • KKTC'de üniversiteler arası işbirliği ve koordinasyonu geliştirerek rol model olmak,
 • Bölgesel ve global düzeyde rekabet edilebilirliğe, nitelikli ve sürdürülebilir destek sağlamak.

Vizyonumuz

Miras & Gerçek

Kalite Politikası

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri’nin kalite politikası; eğitim ve öğretim süreçlerini destekleyen faaliyetleri sistematik olarak sürekli iyileştirecek ve doğrulayacak çalışmaları sağlamaktır.

 

Kalite Hedefleri

 • Ülke içindeki imajımızı kuvvetlendirmek ve marka değerimizi artırmak,
 • Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,
 • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak,
 • Yenilikçi yaklaşımları artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesine liderlik yapmak,
 • Eğitim müfredatlarını ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,
 • Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performans odaklı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacıyla kaliteyi her zaman yüksek tutmak;
 • Yönetsel birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,
 • Akademik personelin ve Yönetsel birimlerdeki çalışanların iş becerisini, verimliliğini, bilgisini ve ekip ruhuna inancını artırıcı eğitimleri ve sosyal faaliyetleri düzenlemek ve uygulamak,
 • Akademik personellerimizin uluslararası platformlarda düzenlenen konferans, sempozyum, panel, seminer, açık oturum ve kurslara katkı ve katılımlarını destelemek,
 • Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası arasındaki ilişkilerde köprü oluşturmak,
 • ARGE taleplerine yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,
 • Eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.

TARİHÇE

KURULUŞ SÜRECİ

19 Ocak 2008’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) kurmasına ilişkin Çerçeve Protokolü imzalandı. 

17 Nisan 2008’de 5756 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, TBMM’de kabul edildi. 

16 Mart 2009’da KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 16 Mart 2009 tarihli 44. Birleşiminde kabul edilen 38/2009 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olundu.

5 Ocak 2010’da 19 Ocak 2008 tarihinde imzalanan ve 17/4/2008 tarih ve 5756 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü’nün onaylanması, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 1/12/2009 tarih ve HUMŞ/1574 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3. Maddesine göre, T.C. Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2009 tarihinde kararlaştırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Hazırlık Okulu faaliyete girdi.

2012’de Temel ve Mühendislik Bilimleri derslerinin yapılabilmesi ve önümüzdeki yıllarda açılacak diğer lisans programları için altyapı çalışmalarına başlandı.


KURUMSAL KİMLİK

İTÜ'nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun Dünya Üniversitesi standartlarındaki kurumsal kimlik çalışması 3 aşamalı bir süreç sonucunda tamamlanmıştır.

İlk aşamada arı amblemi korunarak, onu saran elips ve kavis üzerinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi yazısının modifikasyonu ve renk testleri yapılmış, kurumsal yazışmalarda kullanılacak yazı karakteri belirlenmiştir. Bu kararların ardından renk sistemleri, logo kullanım esasları, antetli grubu gibi kimliğin temel esaslarını oluşturan kısım tamamlanmıştır.

Üçüncü aşamada ise kurumsal kimlik bir kurumsal doku ile desteklenmiştir. Bu kurumsal doku, petek temel formunun 6 eşit parçaya ayrılması yolu ile sonsuz biçimde tekrar edebilecek bir esasa dayandırılmıştır. Bu yapı içindeki üçgen ve petek biçimleri özgürce birleştirilerek çok sayıda birbiriyle benzeşen ama öte yandan da apayrı formlar elde edilmesi mümkündür.

 

İTÜ Kurumsal Kimlik Rehberi 01

İTÜ Kurumsal Kimlik Rehberi 02