LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

İTÜ-KKTC İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

(%100 İNGİLİZCE)

 

Başvuru Tarihleri: 20 Ağustos – 14 Eylül 2021

 

Programın amacı: İTÜ eğitim kalitesini, çalışan ve kariyerine ara vermeden kendini geliştirmek isteyen bireylerle buluşturarak; onları iş hayatlarında liderliğe taşıyacak bir gelişim ortamı sağlamaktır. İTÜ-KKTC MBA programı, farklı iş alanlarından gelen adayları; bilimsel gelişmeleri takip edebilen, edindikleri bilgileri karşılaşacakları sorunları çözmede kullanabilen ve çalıştıkları kurum için katma değer yaratabilen yöneticiler haline getirmeyi amaçlamaktadır.

 

Katılımcıların, program sayesinde kazandıkları becerilerle işlerini daha verimli ve etkin hale getirebilme olanaklarına sahip olmalarının yanısıra, hem iyi koşullarda iş bulma fırsatını hem de çalıştıkları kurumlarda daha üst konumlara ilerleyebilme şansını elde etmeleri hedeflenmektedir.

 

Öğrenci Kabul Koşulları: MBA Yüksek Lisans Programı; mezun oldukları program türüne bakılmaksızın tüm lisans mezunlarına açıktır. Adaylardan kayıt kabul koşulu olarak sağlamaları istenen yeterlilikler ise aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
 • İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak. Kabul edilen sınavlar ve en az puanlar:

-      İTÜ Proficiency Exam:55 veya

-      YDS: 55 veya e-YDS: 55 veya

-      YÖKDİL: 55 veya

-      TOEFL (IBT): 70 veya

-      PTE (Akademik): 60.

 • ALES şartı aranmaz.

Program mevcut ve güncel olan İTÜ Senatosu ilgili enstitü/program kararlarına göre yürütülür.

 

PROGRAM HAKKINDA:

 • Program 13 dersi kapsayan üç dönemden oluşmaktadır. I. ve III. Dönemler dört, II. Dönem ise beş ders bulunmaktadır. Ders programı ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir.
 • Program %100 İngilizcedir.
 • Eğitim kadrosu, İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri ile desteklenmektedir.
 • Derslerin %40’ı “online” (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yüz yüze dersler, Lefkoşa Surlar içinde yer alan Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) binamızda Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır.
 • Program, yeterli kontenjanın sağlanması halinde başlatılır. Yeterli kontenjana ulaşılamaması durumunda programın açılıp açılmaması İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Kararı’na bağlıdır.

 

EĞİTİM ÜCRETİ:

 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için program ücreti toplam 29.400 TL’dir (KDV dahil). Ders başına ücret 2.450 TL'dir (Bitirme projesi ücrete tabi değildir).
 • Ücretler dönem başlarında alınan ders sayısına göre ödenecektir.
 • İlk kayıtta 500 TL. Kayıt ücreti alınacaktır. Kayıt yenilemede herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 • İTÜ-KKTC personeli ile birinci derece yakınlarına(eş ve çocukları) % 25 oranında indirim ve maksimum 4 taksitte ödeme imkanı sağlanacaktır.

 

BAŞVURU SÜRECİ:

 • Başvuru, mülakat ve kayıt tarihleri için İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı II. Öğretim Lisansüstü Akademik Takvimi uygulanacaktır.Tıklayınız.
 • Kayıt Prosedürü: İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü sayfasında ilgili program başlığı ile belirtilen linkte başvuru tarihleri içinde yapılabilecektir.

 • Başvuru için gerekli belgeler:
1-Başvuru formu 5-Kimlik Fotokopisi
2-Diploma ve transkriptler (mezun olduğu/olacağı tüm yükseköğretim kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir; imzalı ve mühürlü olması)

6-Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

 

3-İngilizce Yeterlilik Belgesi 7-Referans Mektubu
4-İki adet vesikalık resim

8-Özgeçmiş (CV)

 • Başvuruların Değerlendirilmesi:

Başvurular Program Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Başvuru sonucu, başvuruda belirtilen e-posta adresine gönderilir. Kabul edilenlerin listesi web sayfasında ilan edilir.

 

Dersler

Zorunlu Dersler Kredi AKTS
1.Dönem    
Managerial Economics 4 4
Financial Accounting 4 4
Management and Organization 4 4
Research Methods in Business 4 4
2.Dönem    
Marketing Management in Global Context 4 4
Business Law 4 4
Financial Investments 4 4
Global Corporate Strategy 4 4
Seminar 0 4
3.Dönem    
Seçmeli Ders 4 4
Seçmeli Ders 4 4
Seçmeli Ders 4 4
Bitirme Projesi 0 4
Seçmeli Dersler Kredi AKTS
Behavior and Leadership in Organizations 4 4
Enterprise Risk Management 4 4
New Product Development in Global Context 4 4
Entrepreneurship 4 4
Industrial Business and Sustainable Development 4 4
Operations Management 4 4
Applications of Big Data Analytics 4 4
E-Commerce and Digital Business Models 4 4
       

MBA Yürütme Kurulu:

 • Prof. Dr. H. Şebnem BURNAZ (İTÜ İşletme Müh. Öğretim Üyesi, İTÜ-KKTC YK Üyesi)
 • Prof. Dr. Oktay TAŞ (İTÜ İşletme Müh. Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Emre ÇEVİKCAN (İTÜ İşletme Müh. Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Başar ÖZTAYŞİ (İTÜ İşletme Müh. Öğretim Üyesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı KANAN (İTÜ Mimarlık Öğretim Üyesi, İTÜ-KKTC YK Üyesi)

Koordinasyon Kurulu:

 • Prof. Dr. H. Şebnem BURNAZ (İTÜ İşletme Müh. Öğretim Üyesi, İTÜ-KKTC YK Üyesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı KANAN (İTÜ Mimarlık Öğretim Üyesi, İTÜ-KKTC YK Üyesi)

İletişim:

Asiye Hafızoğlu Uğursev, İTÜ-KKTC Öğrenci İşleri

Tel. No: +90 392 630 50 00   Dahili No:346

Faks No: +90 392 366 76 76

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lisansüstü Programlar: İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (%100 İngilizce)

               

Akademik Personel: İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri