ARAŞTIRMA

KAUM

Vizyon

İTÜ-KKTC Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KAUM), Bilim, Mühendislik ve Teknoloji’de; eşitlikçi, adil, hakları savunan bir toplum ve dünya anlayışını benimser.

Misyon

Toplumsal cinsiyet alanı ve kadının toplumdaki yeri ile ilgili farkındalığı artırıcı bilimsel çalışma, araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda toplumsal bilinci artırmak amacıyla eğitimler ve etkinlikler yapmak, üniversitede konuyla ilgili bir bilgi merkezi oluşturulmasını sağlayacak yayın/belgelerin güncel olarak kazandırılmasını sağlamak, çalışmaları ilgili kurum, kuruluş ve toplumla paylaşmak.